współfinansowany przez EU

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Wsparcie projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa)..